گیاهی

رایج ترین پرسش و پاسخ ها

/post-15/

پرسش: چه تفاوتی بین داروهای شیمیایی و سنتی است؟ پاسخ: اغلب داروهای شیمیایی اثر سرکوب کنندگی داشته و اثر درمانی ندارد، همچنین طب نوین بیمار را تا آخر عمر مجبور به مصرف داروهای شیمیایی می کنند بدون اینکه درمان کنند. اما طب سنتی علت بیماری را با شناحت مزاج و اصلاح مزاجی درمان می کند. وابستگی...