پزشک

پنجم شهریور روز داروساز مبارک

/co-news-p2/

آنگاه که درد مندی سلامت خود را باز یابد، آنگاه که دستی به نشان شکر به آسمان بلند شود، ملائک تو را می ستایند... پنجم شهریور روز داروساز و زادروز پزشک، فیلسوف و شیمیدان ایرانی محمد زکریای رازی بر همه ی داروسازان ایرانی مبارک. از طرف شرکت داروسازی رفسنجان