واکسن

توزیع واکسن جدید آنفلوآنزا از نیمه شهریور ماه

/news-and-events-nae5/

رئیس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو از توزیع واکسن آنفلوآنزا از نیمه شهریور ماه خبر داد و گفت: امسال برای ورود 2 میلیون و 200 هزار دوز واکسن آنفلوآنزا برنامه ریزی کرده ایم. دکتر علی واشقانی درباره وضعیت تامین واکسن آنفلوآنزا، گفت: موضوع آنفلوآنزا بحث روز ماست چرا که در حال نزدیک شدن به...