قاچاق

رشد 10 درصدی صادرات تجهیزات پزشکی

/news-and-events-nae6/

مشاور وزیر کل امور تجهیزات وزارت بهداشت، با اشاره به رشد صادرات تجهیزات پزشکی از 24 میلیون دلار به 240 میلیون دلار، فعالیت های یک ساله این حوزه در دولت دوازدهم را تشریح کرد و گفت: تاسیس مرکز تحقیقات تجهیزات و ملزومات پزشکی با دستور وزیر بهداشت و مصوبه شورای گسترش وزارت بهداشت، تدوین بسته...