فروش

ممنوعیت فروش آنلاین هرگونه دارو

/news-and-events-nae7/

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: تاسیس داروخانه و یا فروشگاه آنلاین توزیع دارو مجاز نیست و تنها داروخانه های مجاز موجود می توانند مجوز فروش اینترنتی برای فروش محصولات غیردارویی دریافت کنند. کیانوش جهانپور همچنین عنوان کرد: فروش هرگونه دارو، اعم از داروهای بدون نسخه(OTC) یا با نسخه، توسط...