غیرمجاز

سایت های غیرمجاز طب سنتی با حساسیت رصد می شود.

/news-and-events-nae8/

رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سایت های غیر مجاز در زمینه طب سنتی و داروهای گیاهی دروغین با حساسیت ویژه رصد و با گردانندگان آن ها به صورت جدی برخورد می شود. غلامرضا اصغری در جمع خبرنگاران در ارومیه افزود: این متخلفان، با هماهنگی مسوولان قضایی در سطح کشور با...