صنایع غذایی

مشکلات صنایع غذایی پیگیری می شود.

/news-and-events-nae4/

وحید مفید مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو نسبت به پیگیری دغدغه های صنایع غذایی در این سازمان قول مساعد داد. وی در جریان بازدید از صنایع غذایی گفت: کارخانه هایی که از آن ها بازدید شد، جزء صنایع غذایی موفق کشور هستند که مشکلات و چالش های آن ها در روند بازدید بررسی شد....