خواص

خواص گل گاوزبان

/compilation-articles-ca8/

گاوزبان، گیاه علفی و یکساله است که ارزش دارویی دارد. گاوزبان احتمالا از شمال آفریقا به نواحی دیگر راه یافته و امروزه در منطقه مدیترانه، نواحی شمال آفریقا و قسمت هایی از خاورمیانه می روید. گل، برگ و سرشاخه های گلدار آن به مصرف دارویی می رسد. گاو در زبان ترکی به معنی آبی هم آمده است و گل...

خواص انجیر

/compilation-articles-ca3/

انجیر: درخت انجیر از زمان های بسیار قدیم وجود داشته و از آن استفاده زیادی می شده است. انجیر درختی است با برگ های زرد و پنجه ای به رنگ سبز خاکستری که بلندی آن تا شش متر می رسد و چون در مقابل سرمای شدید مقاومت ندارد بنابراین در مناطق معتدل و گرمسیر کشت می شود. انجیر میوه مغذی و خوش طعمی است....