بامیه

16 فایده بامیه برای دیابتی ها

/compilation-articles-ca4/

1- بامیه دارای فیبر فراوانی است. بامیه، که منبع خوبی از فیبر است، در درمان های مرتبط با رژیم غذایی برای افراد مبتلا به دیابت ضروری است. مطالعات نشان می دهند که مصرف فیبر غذایی باعث تقویت کنترل گلیسمی و بهبود حساسیت به انسولین می شود. همچنین به بهبود فرآیند هضم و کاهش اشتها کمک می کند، زیرا...