انجیر

خواص انجیر

/compilation-articles-ca3/

انجیر: درخت انجیر از زمان های بسیار قدیم وجود داشته و از آن استفاده زیادی می شده است. انجیر درختی است با برگ های زرد و پنجه ای به رنگ سبز خاکستری که بلندی آن تا شش متر می رسد و چون در مقابل سرمای شدید مقاومت ندارد بنابراین در مناطق معتدل و گرمسیر کشت می شود. انجیر میوه مغذی و خوش طعمی است....