همکاری

شرکت داروسازی رفسنجان دارو در راستای تکمیل کادر اداری خود به نیروی با تجربه QA و سیستم مدیریت کیفیت داروسازی در سراسر کشور نیازمند است . علاقه مندان می توانند رزومه خود را ظرف موعد 1397/12/25 الی 1398/01/15 به آدرس ایمیل info@rafsanjanpharma.com یا از طریق سایت rafsanjanpharma.com قسمت...

شنبه، 21 اردیبهشت 98 12:28 0 دیدگاه

دعـوت بـه همکـاری شرکت داروسازی رفسنجان دارو در راستای تکمیل کادر اداری خود به تعدادی ویزیتور با سابقه در حوزه پخش دارو در سراسر کشور نیازمند است . علاقه مندان می توانند رزومه خود را ظرف موعد 1397/12/25 الی 1398/01/15 به آدرس ایمیل info@rafsanjanpharma.com یا از طریق سایت rafsanjanpharma.com قسمت تم...

شنبه، 25 اسفند 97 14:15 0 دیدگاه

دعـوت بـه همکـاری شرکـت داروسـازی رفسنجـان دارو از پزشکـان و داروسـازان گرامـی جهـت همکـاری به عنـوان ویزیتـور علمـی دعـوت بعمـل مـی آورد. علاقه مندان می توانند رزومه خود را ظرف موعد 1397/12/25 الی 1398/01/15 به آدرس ایمیل info@rafsanjanpharma.com یا از طریق سایت rafsanjanpharma.com قسمت...

جمعه، 24 اسفند 97 10:58 0 دیدگاه