آشنایی کوتاه با داروهای شیمیایی

آشنایی کوتاه با داروهای شیمیایی
برخی افراد اعتقادی به خواص درمانی گیاهان دارویی ندارند یا در مورد آن اظهار تردید می کنند. بیشتر مردم به هنگام بیماری به داروهای شیمیایی روی می آورند. داروهای شیمیایی از برخی جهات نسبت به داروهای گیاهی برتری دارند، ولی مصرف طولانی یا در برخی موارد، مصرف مقطعی آنها ممکن است عوارض جانبی برجای گذارد که ممکن است از خود بیماری نیز خطرناک تر باشد.
برخی از داروهای شیمیایی رایج منشأ گیاهی دارند.جالب است بدانید که حدود 25% از داروهای تجویز شده از سوی پزشکان حداقل شامل یک جزء مشتق از گیاهان هستند. بعضی از این داروها از عصاره گیاهان تهیه شده و گروهی دیگر از ترکیبیات شیمیایی با منشأ گیاهی ساخته می شوند.
اگر ما بتوانیم این یک یا چند ماده مؤثر را از گیاه جدا کنیم و به صورت فشرده دربیاوریم، دیگر نیاز نیست همه گیاه را که ممکن است مواد دارویی به دردنخور و حتی مضر دیگری در خود داشته باشد را مصرف کنیم. این عصاره گیاهی که ماده مؤثر موردنظر ماست، می تواند در قالب های متنوع از جمله، قرص، شربت  و ... ارائه شود.


دسته ها: وبلاگ

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.