داروهای شیمیایی

این روزها سردردها و کمردردها به دلایل محتلف بسیار فراگیر شده است. در واقع ما تا به دردی اندک دچار می شویم، اقدام به مصرف داروهای مسکن بدون تجویز می کنیم. در حالی که این روند به افزایش حجم بیماری در بدن فرد کمک خواهد کرد و نتیجه ای معکوس دارد. بسیاری از افرادی که برای دریافت این مسکن ها به...

سه‌شنبه، 20 شهریور 97 12:40 0 دیدگاه

با وجود آن که بارها توصیه شده است که قبل از مصرف هر دارو به نام دارو و مطالب توصیه شده روی بسته بندی آن و بروشور داخل جعبه توجه کنید و پزشک یا داروساز را از موارد و بیماری های خاص خود یا مصرف داروهای دیگر، برای جلوگیری از تداخلات دارویی و کاهش اثرات مثبت درمانی آن آگاه کنید، اما در بسیاری...

سه‌شنبه، 20 شهریور 97 12:30 0 دیدگاه