برخـی از فعـالیت هـای مـا

مـراقبت از قلـب

جلوگیـری از ایسـت قلبـی

سـلامت

سلامتی بزرگترین دارایی ما

علائـم بیمـاری

مهمتـرین نقـش در تشخیـص بیمـاری

بیمـاری مـردان

شایـع ترین بیمـاری ها در مـردان

بیمـاری زنـان

شایـع ترین بیمـاری ها در زنـان

بیمـاری کودکـان

شایـع ترین بیمـاری ها در کودکـان

درمـان پزشکـی

حفـظ و ارتقـا تنـدرسی و درمـان بیمـاری 

درمـان دارویـی

رفـع علائـم و پیشگیـری از واکـنش شدید

مکـمل دارویـی

ویتامیـن ها، مواد معـدنی، آنزیـم ها و ...

پس از 23 سال تلاش، کـارخانه داروسـازی رفسنجـان دارو به بهـره برداری رسـید.

گزارش ساخت کارخانه رفسنجان دارو

ویدیو زیر گزارشی ست از مراحل ساخت کارخانه رفسنجان دارو که در روز مراسم افتتاحیه این کارخانه، در حضور ریاست سازمان غذا و دارو جناب آقای دکتر مهدی پیرصالحی، نماینده محترم شهرستان رفسنجان جناب آقای مهندس احمد انارکی محمدی و دیگر مقامات بلندپایه استان کرمان و مهمانان گرامی به نمایش گذاشته شد.

"لطفا روی پخش ویدیو کلیک نمائید تا به کانال آپارات رفسنجان دارو منتقل شوید و ویدیو را مشاهده نمائید."

پخش ویدیو

شـرکت داروسـازی رفسنجـان دارو

با توجه با افتتاح رسمی سایت تولید رفسنجـان دارو توسط مقام مقدم ریاست سازمان غذا و دارو، این شرکت آمادگی جهت انعقاد تولید کلیه ی محصولات و مکمل های غذایی، رژیمی و ورزشی را دارا می باشد.
خطوط این شرکت هم شامل انواع قرص، کپسول، پلت، پماد، کرم و ژل می باشد.
در صورت تمایل جهت همکاری با شرکـت رفسنجـان دارو در زمینه تولید دارو و ارائه فرمولاسیون های دارویی می توانید از طریق سایت با ما در ارتباط باشید.

ارتباط با ما

آخـرین تصـاویر مـا

افتتـاح رسـمی کارخانـه رفسنجـان دارو
با حضور نماینده محترم شهرستان رفسنجان جناب آقای مهندس احمد انارکی محمدی
افتتـاح رسـمی سـایت تولیـد دارو
با حضور ریاست محترم سازمان غذا و دارو جناب آقای دکتر مهدی پیرصالحی
افتتـاح رسـمی کارخانـه رفسنجـان دارو
با حضور رؤسای محترم دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان و شهرستان رفسنجان
افتتـاح رسـمی کارخانـه رفسنجـان دارو
با حضور فرماندار محترم شهرستان رفسنجان جناب آقای مهندس علیار اسکندری نسب